Một khu vực vùng ven Hà Nội bất ngờ được giới đầu tư đổ về “săn đất”