Tổ ấm 18m2 siêu thoáng giữa đô thị tấc đất, tấc vàng của cặp đôi trung niên