Lô đất khác gì với thửa đất? Được cấp Sổ đỏ cho cả lô đất không?