Nhà ống là gì? Đánh giá ưu khuyết điểm của nhà ống