Nguồn lực nào để thực hiện dự án thành phố ven sông Hồng?