Mẹo từ “người trong nghề”: Tại sao không nên mua nhà vào tháng Bảy âm?