Giá vật liệu xây dựng tăng phi mã tác động như thế nào đến giá nhà?