Nổi bật Luật Nhà ở: Sở hữu chung cư không thời hạn, chung cư mini được cấp sổ hồng