Khởi công dự án sân golf, nghỉ dưỡng 140ha tại Bắc Giang