2 năm không kinh doanh được nhà phố cổ vẫn hét giá cao