Nhà rẻ hơn 40% giá thị trường, người mua cần cẩn trọng những điều này