Nhà đầu tư thứ cấp, F0 ‘chôn tiền’ vì mua đất đầu cơ, chờ thời