Bán nhà đất mua căn hộ cũ nội đô, hối hận ở không xong bán không được