Bất động sản Nghệ An rơi vào trạng thái “ngủ đông”