Nam Định hứa hẹn trở thành điểm sáng đầu tư nhờ quy hoạch đồng bộ