Kho lạnh trở thành thị trường màu mỡ cho BĐS công nghiệp khi nhu cầu dự trữ lương thực và bảo quản vaccine tăng mạnh