Cứ đầu tư BĐS là lỗ, nhà đầu tư “kém duyên” này chỉ ra sự thật đằng sau những thương vụ thất bại