Sắp triển khai gói tín dụng 120 nghìn tỷ, lãi suất ưu đãi thấp hơn 1,5 – 2 điểm phần trăm