Bất động sản lao dốc, xuất hiện diễn biến bất ngờ ở Bắc Ninh và Bắc Giang