Việt Nam học được gì từ “bom nợ” 300 tỉ USD của Evergrande?