Người Hà Nội và các tỉnh đổ tiền tỷ ôm đất đồi rẫy dọc cao tốc Sơn La