Kinh nghiệm mua nhà dưới 1 tỷ Hà Nội cho người thu nhập thấp. Đa số mọi người không mua được do chọn sai khu vực.