Có vaccine và du lịch trở lại, thị trường khách sạn cần làm gì để “đón đầu”