Thái Nguyên – Đầu tư nhà phố thương mại Golden Street, nhà đầu tư an tâm sinh lời vượt trội