Liệu có xuất hiện đợt giảm giá bất động sản căn hộ?