Nhiều người “hốt bạc” nhờ rót tiền đầu tư nhà diện tích nhỏ trong ngõ trung tâm thành phố