Xuất hiện hình thức đầu tư mới: Nhà đầu tư gom đất ruộng, phân lô thành đất nghĩa trang