Thị trường bất động sản Đà Nẵng: Doanh nghiệp mong cầm cự qua dịch