Cấp “sổ đỏ” cho condotel: Quy định đã có, nhưng không dễ