Thị trường lao dốc, giới đầu tư bắt đầu gom đất khi đại dịch Covid-19 hoành hành