Bình Định: duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 KĐT Long Vân 2, TP. Quy Nhơn