Thúc đẩy phân khúc bất động sản bình dân, khắc phục tình trạng “đẩy giá”, “thổi giá”