Đợt dịch kỳ lạ: “Tôi dư tiền, 3 tháng nay chờ BĐS bán tháo để mua vào mà có thấy ai bán đâu”