Sắp có “thuốc trị bệnh” phân lô, bán nền tràn lan kiếm siêu lợi nhuận?