Thị trường nhen nhóm phục hồi, giá bất động sản có thể tăng trở lại?